Типовi запитання, що можуть виникати в Участников форума та вiдповiдi на них


 

Якi правила на форумi?

Як я можу приймати участь в форумi?

Яка структура форума?

Як добавити новий роздiл?

Що таке тема, як добавити нову?

Як добавити повiдомлення?

Що означають та для чого потрiбнi картинки, якi використовуються на форумi?


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


Якi правила на форумi?

Форум створений з метою дати можливiсть його Учасникам висловити свої думки, подiлитися досвiдом, отримати iнформацiю по всiм запитанням, зв'язаними з юриспруденцiєю.
1. На форумi недопустимi грубiсть та висловлювання, образливi для Участникiв.
2. Не допустимо размiщення рекламно-коммерцiйної iнформацiї.
3. Не допустимо размiщення iнформацiї не по темi (iнакше - "смiття").
Така iнформацiя буде видалена Адмiнистратором форума без попередження.
Адмiнiстратор не повинен пояснювати та виправдовуватись - такi правила на цьому форумi.
 Як я можу приймати участь в форумi?

Просто читати — може хто-завгодно. Але, щоб стати повноправним учасником форуму, потрiбно зареєструватися в ньому. Це дає Вам можливiсть задавати та вiдповiдати на запитання.

 Яка структура форума?

Форум подiлений на роздiли.
Всерединi роздiлу — на теми, якi складаються з листiв(повiдомлень) Участникiв форума.

Як добавити новий роздiл?

Роздiли створюються тiльки Адмiнистратором форума.
З побажаннями про створеннi нового роздiла — пишiть info@judges.org.ua чи в роздiлi "Зауваження та побажання" на форумi.


 


Що таке тема, як добавити нову?

Тема — це по сутi коротка назва запитання що обговорюється. Перелiк тем у даному роздiлi — як змiст. Теми додаються Участниками форума. При створеннi нової теми, обов'язково введiть Ваше повiдомлення. Якщо така сама, чи схожа тема вже iснує, бажанно висловлюватися в її рамках. Створюйте, будь ласка, нову тему по тематицi роздiлу! 


Як добавити повiдомлення?

Повiдомлення Ви можете добавити в тему яка обговорюється двома способами:
1. По вказнику "ДОБАВИТИ ПОВIДОМЛЕННЯ".
2. Добавити з цитуванням повiдомлення iншого Участника форума ( картинка  ДОБАВИТИ ПОВIДОМЛЕННЯ з цитуванням цього... )


 


Що означають та для чого потрiбнi картинки, якi використовуються на форумi?

При додаваннi нової теми (повiдомлення) для iлюстрацiї їх змiсту пропонується використовувати:
iнформацiя — iнформацiя;   запитання — запитання;   гаряче запитання — "гаряче" запитання;   SOS! — заклик до термiнової допомоги.

А також вiдображаючi Ваш настрiй:   усмiшка   хитра усмiшка   смiх   жаль  


 
 
Якщо у Вас виникли якiсь проблеми з Форумом,
або Ви тут не знайшли вiдповiдь на своє запитання —
звертайтесь до Адмiнистратора Форуму   info@judges.org.ua
чи напишiть в роздiлi "Зауваження та побажання".
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Закрити вiкно