ПОШУК

Задайте "ключовi" слова(о), iм'я автора, область пошуку
  По iменi
  автора :
    ( обмежує область пошуку )
  Шукаємо  слово 1:   чи  слово 2:
  Обмеження
  областi
  пошуку :

допускається вибiр
декiлькох роздiлiв
(з кнопкою "Cntrl")

Для пошуку лiпше задавати слова без закiнчень.
Наприклад, якщо Вас цiкавить робота, то задайте слово роб .