МІЖНАРОДНИЙ ФОНД
УКР ENG
 
news
/Forum/0_Forum.php

 

Швейцарська Конфедерація

 

 

 

 

 Моніторинг незалежності суддів України  / Центр суддівських студій 

 

Моніторинг незалежності суддів України (2008)

Моніторинг

Моніторинг стану незалежності суддів в Україні (2014 рік)

- /За ред. А.Г. Алєксєєва/ Центр суддівських студій. – К.: Адеф, 2014. - 88 с.

У виданні представлені матеріали моніторингового звіту підготовленого за результатами проведення у вересні-жовтні 2014 року анонімного опитування суддів та адвокатів щодо стану незалежності суддів в Україні.
Видання буде корисним парламентарям, урядовцям, представникам судової влади, науковцям та фахівцям, які беруть участь у розробці та впровадженні судово-правової реформи в Україні.
Видання підготовлено в рамках Проекту Ради Європи “Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової влади в Україні”, що фінансується Урядом Швеції через Шведське агентство міжнародного співробітництва (SIDA). Думки, позиції, оцінки, надані у виданні, жодною мірою не можуть бути використані як офіційна думка Ради Європи та Уряду Швеції.


© Центр суддівських студій, 2014
© Колектив авторів, 2014

Звіт у рамках моніторингу стану незалежності суддів за результатами опитування суддів-делегатів XII позачергового зїзду суддів України 19-20 червня 2014 року.

Даний звіт є частиною системи моніторингу стану незалежності суддів, здійснюваного Центром суддівських студій у співпраці з Радою суддів України в рамках реалізації Проекту Ради Європи «Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової влади в Україні». Моніторинг направлений на відстеження тенденцій із дотриманням міжнародних стандартів незалежності суддів, ефективності та доступності правосуддя в Україні, аналіз ситуації та підготовку відповідних рекомендацій для удосконалення діяльності судів, органів суддівського самоврядування та інших органів судової влади.

Висновки даної роботи побудовані на результатах опитування суддів - делегатів ХІІ позачергового з’їзду суддів України, що відбувся 19-20 червня 2014 року в місті Києві. В опитуванні взяли участь 106 респондентів (26 % від загальної кількості делегатів з’їзду). Опитування респондентів, опрацювання результатів та підготовка відповідних експертних висновків ґрунтуються на методиці, що була розроблена Центром суддівських студій і апробована під час проведення моніторингів стану незалежності суддів в Україні у 2007-2009, 2012 роках (http://www.judges.org.ua). Головна особливість цієї методики полягає у порівнянні отриманих результатів опитування з міжнародними стандартами незалежності суддів та визначеними на основі цих стандартів індикаторами незалежності суддів.

Дане опитування не охоплює всіх можливих аспектів незалежності суддів. Метою дослідження було отримання інформації щодо загальної оцінки стану незалежності суддів в Україні, основних факторів, які впливають на такий стан та актуальних питань з проведення спеціальної перевірки суддів. Розуміючи важливість впровадження в діяльність суддів, судів та органів суддівського самоврядування новітніх комунікаційних стратегій та технологій, респондентам були запропоновані відповідні питання.

Сподіваємось, що представлені у даному звіті результати опитування та експертні висновки будуть використані органами суддівського самоврядування на шляху подальшого реформування судової влади, зміцнення незалежності суддів та відновлення довіри громадян до судової влади.


© Центр суддівських студій, 2014

Монiторинг доступностi, ефективностi та неупередженостi правосуддя в України (2014).

- / Спільний випуск Вісника Центру суддівських студій та Ради суддів України. 2014. - 20 с.

Дана публікація підготовлена за результатами анонімного опитування громадян-відвідувачів судів, проведеного Центром суддівських студій спільно з Радою суддів України та Державною судовою адміністрацією України. Дослідження входить до складу моніторингу стану незалежності суддів, ефективності та доступності правосуддя в Україні та здійснюється в рамках реалізації Проекту Ради Європи «Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової влади в Україні». Опитування громадян відбулося 1-5 вересня 2014 року у переважній більшості апеляційних та місцевих судів України усіх спеціалізацій (загальної, адміністративної та господарської) за виключенням Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей. Всього в опитуванні взяли участь 21 732 респонденти.

Дане опитування не претендує на статус професійного соціологічного дослідження, проте його результати зацікавлять як суддівське співтовариство, так і українську громадськість.

За результатами опитування експертами проекту Алєксєєвим А. Г., Захаровою О. С., Лашкіною М. Г., Фулей Т. І. були підготовлені об’ємні коментарі, які з метою уникнення нав’язування читачам власної думки експертів, за їхнім спільним рішенням подані у скороченому вигляді. Сподіваємось, що кожен зробить власні цікаві висновки із сухих цифр статистичного звіту щодо реальної позиції тисяч громадян, які намагалися її донести у своїх відповідях, перш за все, суддям.

В публікації представлені результати опитування загально по всім апеляційним та місцевим судам, і окремо по апеляційним та місцевим судам всіх спеціалізацій. Крім того, на сайті Центру суддівських студій (www.judges.org.ua) додатково існує можливість ознайомитись із результатами досліджень із піднятих проблем, починаючи із 2012 року.

Висловлюємо подяку всім громадянам, які взяли участь в опитуванні, а також працівникам місцевих і апеляційних судів, співробітникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, які організовували опитування та здійснювали первинну обробку статистичної інформації.

© Проект Ради Європи “Посилення незалежності, ефективності
та професіоналізму судової влади в Україні”, 2014
© Шведське агентство міжнародного співробітництва(Sida), 2014
© Центр суддівських студій, 2014

Моніторинг незалежності суддів в Україні. 2012 рік.

- / Спільний випуск Вісника Центру суддівських студій з Радою суддів України. - Видавничий дім "АДЕФ-Україна" , 2012. - 51 с.

Рада суддів України спільно з Центром суддівських студій в рамках реалізації українсько-швейцарського проекту «Підтримка судової реформи в Україні» щорічно проводить Моніторинг стану незалежності суддів в Україні, метою якого є здійснення аналізу стану незалежності, неупередженості та доступності правосуддя в Україні, розроблення відповідних рекомендацій для удосконалення діяльності судів, органів суддівського самоврядування та інших органів судової влади.

У рамках цьогорічного моніторингу проведено:
- контент-аналіз чинного законодавства (Закон України «Про судоустрій і статус суддів”, процесуальні кодекси) на відповідність міжнародним стандартам незалежності суддів;
- експертне опитування суддів, адвокатів, прокурорів, науковців, представників законодавчої та виконавчої влади, громадських організацій щодо їх оцінки стану незалежності судів та суддів;
- 15 серпня 2012 року у всіх апеляційних та місцевих судах загальної юрисдикції відбулось опитування громадян-відвідувачів судів щодо їх оцінки незалежності, неупередженості та доступності правосуддя.
Даний Моніторинговий звіт підготовлено за результатами вищезазначених досліджень, опрацьовано учасниками експертного столу та схвалено Радою суддів України.

© Центр суддівських студій, 2012
© Рада суддів України, 2012

 

Моніторинг незалежності суддів в Україні. 2011 рік.

Under Article 127 of the Law of Ukraine “On the Judiciary and Status of Judges” the Council of Judges of Ukraine is entitled to develop and organize measures ensuring independence of the courts and judges. In the framework of exercising such authority the Council of Judges initiated regular monitoring of the status of judicial independence, with participation of the Centre for Judicial Studies and assistance of the Ukrainian-Swiss Project “Support to Justice Reform in Ukraine”.Monitoring included a polling of the Ukrainian judges. Its results are presented to the participants of the conference “Independence of Judges in Ukraine” for discussion. The questions that the judges were answering rested upon the international standards of judicial independence as set forth in Recommendation(2010) 12 of the Committee of Ministers of the Council of Europe for member states on judges: independence, efficiency and responsibilities and in other international instruments on enhancement of judicial independence.The experts of the Ukrainian-Swiss Project drafted their preliminary conclusions on the basis of analysis of the judges’ responses, statements of the representatives of the judiciary in the mass media and professional assessments of the current status of judicial independence as imparted during conferences, seminars and other activities with the participation of judges


© Центр суддівських студій, 2011
© Рада суддів України, 2011

 

Моніторинг незалежності суддів в Україні. 2009 рік.

- / За заг. ред. А. Алєксєєва, Центр суддівських студій, Рада суддів України, Асоціація суддів України. - К. : Поліграф - Експрес , 2009. - 120 с.

Матеріали, які містяться в цьому виданні, представлені як результати моніторингів, що були проведені в 2007-2009 роках в рамках реалізації українсько-швейцарського проекту «Підтримка судової реформи. Сприяння зміцненню незалежності суддів» з метою визначення головних проблем із забезпеченням конституційного принципу незалежності суддів в Україні. У виданні представлені методологія моніторингу, система оцінки незалежності суддів, що ґрунтується на міжнародних стандартах, та результати проведених опитувань суддів, прокурорів, адвокатів і представників громадських організацій з відповідними висновками та рекомендаціями експертів.

© Центр суддівських студій, 2009
© Рада суддів України, 2009
© Асоціація суддів України, 2009

 

Моніторинг незалежності суддів в Україні. 2008 рік.

- / За заг. ред. А.Алєксєєва, Центр суддівських студій. - К. : Поліграф - Експрес, 2008. - 104 с.

Матеріали, які містяться у цьому виданні, представлені як результат моніторингу, що був проведений у серпні-вересні 2008 року в рамках реалізації українсько-швейцарського проекту “Підтримка судової реформи. Сприяння зміцненню незалежності суддів ”з метою визначення головних проблем із забезпеченням конституційного принципу незалежності суддів в Україні у 2008 році.
У виданні представлені методологія моніторингу, система оцінки незалежності суддів, що ґрунтується на міжнародних стандартах, та результати проведеного опитування з відповідними висновками експертів у порівнянні з результатами, отриманими у 2007 році.


© Центр суддівських студій, 2008

 

Моніторинг незалежності суддів в Україні. 2007 рік.

- /За заг. ред. А.Алєксєєва. - К., 2007. - 96 с.

Моніторинг незалежності суддів в Україні проведено в 2007 році в рамках реалізації українсько-швейцарського проекту “Підтримка судової реформи в Україні. Сприяння зміцненню незалежності суддів” з метою визначення основних проблем, що виникають з дотриманням конституційного принципу незалежності суддів в Україні. В цьому видані представлені методологія проведення моніторингу, система оцінки незалежності суддів, що ґрунтується на міжнародних стандартах, та результати проведеного опитування разом з відповідними висновками експертів.

 

© Центр суддівських студій, 2007

 

Сьогодні
22 вересня 2023

Анонс подій:

 

 

 


Архів заходів Центру>>

 


 

Опитування (архів)


підписатися на        розсилку новин з сайту
підтвердити підписку
нагадати пароль
відписатисяНаші публікації:

 

Архів публікацій>>

 


 

 
© 2001-2016. Центр суддівських студій. При копіюванні матеріалів та/або розміщенні їх у будь-якому інформаційному виданні -
посилання на Центр суддівських студій обов'язкове. E-mail: info@judges.org.ua, judges@i.com.ua

Підтримка сайту: Швейцарська Конфедерація