МІЖНАРОДНИЙ ФОНД
УКР ENG
 
news
/Forum/0_Forum.php

 

Швейцарська Конфедерація

 

 

 

 

 МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ  / Центр суддівських студій 

 

Рекомендації щодо ефективного впровадження
Основних принципів незалежності судових органів.

(Прийняті резолюцією Економічної та соціальної Ради ООН 1989/60 та схвалені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 44/162 від 15 грудня 1889 року)

Рекомендація 1.
Всі держави мають прийняти та впровадити Основні принципи незалежності судових органів у відповідності до правил до конституційного процесу країни та внутрішньої практики.

Рекомендація 2.
Жодний суддя не може бути призначений, обраний чи іншим чином залучений до виконання своїх обов’язків на умовах або з метою що несумісні з Основними принципами незалежності судових органів. Жоден суддя не повинен приступати до роботи в суді на умовах або з метою що несумісні з Основними принципами незалежності судових органів.

Рекомендація 3.
Основні принципи мають застосовуватися до всіх суддів, включаючи таких, які не є професійними юристами.

Рекомендація 4.
Держава має гарантувати що Основні принципі будуть широко розповсюджуватися принаймні офіційною мовою (мовами) країни, яка їх прийняла. Судді, юристи представники органів законодавчої та виконавчої влади і суспільство в цілому мають бути проінформовані в найбільш прийнятний спосіб про важливість і зміст Основних принципів таким чином, щоб вони могли сприяти їх застосування в системі правосуддя. Зокрема, держава має зробити текст Основних принципів доступним для всіх суддів.

Рекомендація 5.
Впроваджуючи принципи 7 та 11 Основних принципів, держава має звернути особливу увагу на необхідність надання певних ресурсів потрібних для функціонування судової системи, враховуючи призначення достатньої для рівня завантаженості справами кількості суддів, забезпечення судів необхідним персоналом та обладнанням, та надання суддям гідного рівня особистої безпеки, пенсійного забезпечення та заробітної плати.

Рекомендація 6.
На національному та регіональному рівнях держава має заохочувати та сприяти проведенню семінарів, запровадженню курсів щодо ролі суддів в суспільстві та необхідності у їх незалежності.

Рекомендація 7.
У відповідності до резолюції Економічної та соціальної Радою ООН 1989/60, частина V, країни-члени мають кожні п’ять років, починаючи з 1988 повідомляти Генеральний Секретаріат про успіхи в імплементації Основних принципів, враховуючи рівень їх розповсюдженості, впровадження в національне законодавство, проблеми , труднощі та перепони на шляху до їх впровадження та про можливу необхідність допомоги міжнародної спільноти.

Рекомендація 8.
Раз на п’ять років Генеральний Секретаріат має готувати незалежну доповідь до Комітету з питань попередження та контролю правопорушень щодо успіхів в впровадженні Основних принципів, базуючись на інформації від Урядів країн – членів відповідно до рекомендації 7, а також на іншій інформації, що доступна в системі ООН, враховуючи відомості щодо технічної співпраці та навчальних програм, що проводяться певними інституціями, експертами, регіональними та міжрегіональними радниками. При підготовці доповідей Генеральний Секретаріат також має налагодити співпрацю з спеціалізованими агенціями, відповідними міжурядовими та неурядовими організаціями, зокрема професійними асоціаціями суддів та юристів та враховувати інформацію, що надається такими агенціями та організаціями.

Рекомендація 9.
Генеральний секретаріат має розповсюджувати Основні принципи, ці рекомендації та періодичні доповіді щодо їх впровадження згідно Рекомендацій 7 та 8 на стількох мовах, на скількох це можливо і надавати їх всіх державам та міжурядовим та неурядовим організаціям, які в цьому зацікавлені, для того щоб забезпечити якнайширше поширення цих документів.

Рекомендація 10.
Генеральний Секретаріат має забезпечити якнайширше поширення та використання Основних принципів та цих рекомендацій щодо їх провадження в усіх відповідних програмах та включення основних принципів в публікацію ООН під назвою «Права людини: збірка міжнародних інструментів» у відповідності до резолюції Економічної та соціальної Ради ООН 1989/60, частина 5».

Рекомендація 11.
В рамках програми технічної співпраці, ООН, а саме департамент Технічної співпраці та розвитку та ПРООН
a) Допомагає урядам, на їх прохання в встановленні та зміцненні ефективної та незалежної судової системи;
b) Надає урядам (в разі потреби) експертні послуги, а також надає послуги радників з судових питань на регіональному та міжрегіональному рівнях щоб полегшити застосування та прийняття Основних принципів
c) Заохочує дослідження щодо найбільш ефективних способів впровадження основних принципів, особливо щодо нових підходів в цій галузі
d) Сприяє проведенню національних та регіональних семінарів , так саме як і інших зустрічей на професійному чи непрофесійному рівнях щодо ролі суддів в суспільстві, необхідності їх незалежності та важливості впровадження Основних принципів для досягнення цих цілей
e) Посилює підтримку регіональним та міжрегіональним дослідницьким та навчальним інститутам ООН з питань попередження злочинності чи кримінальної юстиції, а також іншим органам в системі ООН , які причетні до імплементації Основних принципів

Рекомендація 12.
Регіональні та міжрегіональні дослідницькі та навчальні інститути ООН з питань попередження злочинності чи кримінальної юстиції, а також інші органи в системі ООН мають сприяти впровадженню Основних принципів. Вони мають приділити особливу увагу засобам та методам застосування Основних принципів в своїх дослідженнях та програмах, забезпечувати країни-члени за їх проханням технічною допомогою. Для досягнення цієї мети інституції ООН у співпраці з національними інституціями та міжурядовими та неурядовими організаціями в цій галузі мають розробити навчальні курси, що базуються на Основних принципах та цих рекомендаціях , які можуть бути застосовані в освітніх юридичних програмах на всіх рівнях, так само як і спеціалізовані курси з прав людини і з подібних тем.

Рекомендація 13.
Регіональні комісії, спеціалізовані агенції та інші органи в системі ООН так само як і міжурядові та неурядові організації мають бути активно включені в процес імплементації. Вони мають повідомляти Генеральний Секретаріат щодо зусиль по розповсюдженню Основних принципів, про труднощі та перепони на шляху до їх впровадження та про можливу необхідність допомоги. Генеральний Секретаріат також має приймати міри щодо активнішого залучення неурядових організацій з консультативним статусом при Економічній та соціальній раді ООН.

Рекомендація 14.
Комітет з питань попередження злочинності має допомагати Генеральній Асамблеї та Економічній та Соціальній Раді в запровадженні Основних принципів, враховуючи періодичне звітування, передбачене Рекомендаціями 6 та 7 . І на останнє, Комітет має виявляти перепони на шляху до впровадження Основних принципів та причини таких перешкод. В цій сфері Комітет має готувати особливі рекомендації, що надсилаються Асамблеї та Раді та іншим органам ООН що займаються питаннями прав людини.

Рекомендація 15.
Комітет з питань попередження злочинності має допомагати Генеральній Асамблеї, Економічній та Соціальній Раді та іншим органам ООН, що займаються питаннями прав людини, консультаціями з приводу звітів ad hoc спеціальних комісій чи органів, діяльність яких стосується впровадження та застосування Основних принципів.

Сьогодні
25 вересня 2023

Анонс подій:

 

 

 


Архів заходів Центру>>

 


 

Опитування (архів)


підписатися на        розсилку новин з сайту
підтвердити підписку
нагадати пароль
відписатисяНаші публікації:

 

Архів публікацій>>

 


 

 
© 2001-2016. Центр суддівських студій. При копіюванні матеріалів та/або розміщенні їх у будь-якому інформаційному виданні -
посилання на Центр суддівських студій обов'язкове. E-mail: info@judges.org.ua, judges@i.com.ua

Підтримка сайту: Швейцарська Конфедерація