МІЖНАРОДНИЙ ФОНД
УКР ENG
 
news
/Forum/0_Forum.php

 

Швейцарська Конфедерація

 

 

 

 

 Архів  / Cемінари, конференціі, зустрічі 

 

Untitled Document

Горбунова Л.М.

Заступник Державного секретаря Міністерства юстиції України

 

Перспективи розвитку законодавства щодо засобів масової інформації в Україні

Сучасний етап розвитку України характеризується зростаючою роллю інформаційної сфери, яка є одним з визначальних факторів успішного розвитку державотворчого процесу в нашій державі. Правові відносини в інформаційній сфері    регулюються національною системою законів і підзаконних актів. Чинне інформаційне законодавство України створює можливості вибору інформації, вираження та поширення думок і поглядів, створює умови для підвищення інформаційної безпеки держави.

Слід зазначити, що законодавство в цій сфері в цілому відповідає європейським та світовим стандартам і спроможне забезпечити свободу слова.

Відповідно до статті 34 Конституції України кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Ці гарантії закріплені у відповідних Законах України, Указах Президента України та постановах Кабінету Міністрів України.

Законом України "Про інформацію" встановлені загальні правові основи одержання, використання, поширення та зберігання інформації, закріплені права осіб на інформацію в усіх сферах суспільного і державного життя України.

Цим Законом також передбачається, що інформація не може бути використана    для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України,   пропаганди   війни,   насильства,   жорстокості, розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини.

Згідно з Законом України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" свобода слова і вільне вираження у друкованій формі своїх поглядів і переконань гарантуються Конституцією України і відповідно до цього Закону означають право кожного громадянина вільно і незалежно шукати, одержувати,  фіксувати,  зберігати,  використовувати  та поширювати будь-яку інформацію за допомогою друкованих засобів масової інформації.

Друковані засоби масової інформації є вільними. Забороняється створення та фінансування державних органів, установ, організацій або посад для цензури масової інформації.

Держава гарантує економічну самостійність та забезпечує економічну підтримку діяльності друкованих засобів масової інформації, запобігає зловживанню монопольним становищем на ринку з боку видавців і розповсюджувачів друкованої продукції. Заходи, спрямовані на забезпечення економічної підтримки діяльності друкованих засобів масової інформації, та органи державної виконавчої влади, які здійснюють цю підтримку, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до цього Закону випуск друкованого засобу масової інформації може бути припинено за рішенням засновника (співзасновника) або суду.

Здійснюючи свою діяльність на засадах професійної самостійності, журналіст використовує права та виконує обов'язки, передбачені Законом України "Про інформацію" та цим Законом.

Професійний  журналіст  редакції  при  виконанні службових обов'язків перебуває під правовим і соціальним захистом.  Честь,  гідність,  недоторканність  журналіста охороняються законом.

Журналіст несе відповідальність в межах чинного законодавства за перевищення своїх прав і невиконання обов'язків.

Редакції,   засновники,   видавці,   розповсюджувачі, державні органи, організації та об'єднання громадян несуть відповідальність за порушення законодавства про друковані засоби масової інформації.

Порушеннями законодавства України про друковані засоби масової інформації є, зокрема,   порушення прав журналіста, встановлених цим Законом, зловживання правами журналіста. За ці порушення винні особи притягаються до дисциплінарної,  цивільно-правової,  адміністративної  або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Закон України  "Про телебачення  і радіомовлення" регулює діяльність телерадіоорганізацій на території України, визначає правові, економічні, соціальні, організаційні умови їх функціонування, спрямовані на реалізацію свободи слова, прав громадян на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, на відкрите і вільне обговорення суспільних питань.

З метою реалізації та додержання законодавства в галузі телебачення і радіомовлення та інших нормативних актів створюється Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Втручання  державних  органів,  органів  місцевого, регіонального самоврядування, їх посадових осіб, об'єднань громадян,   окремих   громадян   у   творчу   діяльність телерадіоорганізацій, а також цензура, як контроль за ідеологічним змістом передач, забороняються; контролюється лише зміст інформації, яка охороняється законом.

Цим Законом   визначені також права та обов'язки телерадіоорганізацій та творчих працівників телерадіоорганізацій.

Творчий працівник   телерадіоорганізації   має право, зокрема, збирати і отримувати без перешкод інформацію, яка необхідна для підготовки передач; за завданням телерадіоорганізації відвідувати органи влади, підприємства, установи і організації та бути прийнятим їх посадовими особами;   при   пред'явленні   посвідчення   працівника телерадіоорганізації перебувати в районах стихійного лиха і катастроф, в місцях аварій, масових безпорядків, на мітингах, зборах, демонстраціях та інших масових заходах, на територіях, де оголошено надзвичайний стан. Порядок використання та фінансування державних та недержавних засобів масової інформації по висвітленню діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування визначено Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації".

Порушення законодавства про інформацію, друковані засоби масової інформації, телебачення і радіомовлення тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність.

Спеціальні норми державної підтримки засобів масової інформації та соціального захисту журналістів містить Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", які застосовуються до всіх засобів масової інформації незалежно від їх ідеологічного і політичного спрямування.

Основними   формами  державної підтримки ЗМІ є фінансово-економічна, податкова, митна, валютна.

Соціальний захист журналістів включає норми про охорону праці, пенсійне забезпечення, житло, заробітну плату, тощо.

Журналістам гарантуються права на охорону праці, пільги та компенсації за роботу із важкими та шкідливими умовами праці, на медичні огляди, соціальне страхування, на всебічне розслідування нещасних випадків, смерті і шкоди,  завданої здоров'ю при виконанні службових обов'язків, та права на відповідні відшкодування на підставі і за нормами Закону України "Про охорону праці" при обов'язковому врахуванні в колективних договорах особливих і специфічних рис журналістської діяльності та запровадженні відповідних заходів

Відповідальність за скоєння злочину проти журналіста у зв'язку з виконанням ним професійних обов'язків або перешкоджання його службовій діяльності прирівнюється до відповідальності за скоєння таких же дій проти працівника правоохоронного органу.

Службова діяльність журналіста не може бути підставою для його арешту, затримання, а також вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених ним матеріалів та технічних засобів, якими він користується в своїй роботі.

Законом встановлено, що невиконання посадовими особами та іншими працівниками державної влади і органів місцевого самоврядування норм цього Закону,  інших законодавчих актів, зазначених у ньому, тягне за собою кримінальну, адміністративну, дисциплінарну або іншу відповідальність відповідно до законодавства України.

Підставами відповідальності посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування є також їх втручання в професійну організаційно-творчу діяльність засобів масової інформації та в індивідуальну професійну творчу діяльність   журналістів,   інші   посягання   на   свободу інформаційної діяльності, однобічні рішення щодо засобів масової інформації та їх працівників за наявності інших співзасновників.

На реалізацію цих Законів прийняті Укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів України.

Зокрема, Указом Президента України від 16. 04.97р. № 332/97  "Про державну економічну підтримку вітчизняних друкованих засобів масової інформації" надається державна економічна підтримка вітчизняних друкованих засобів масової інформації шляхом регулювання тарифів на поліграфічні послуги щодо друкування, транспортних перевезень та розповсюдження газет і журналів.

Відповідно  до  Указу  Президента  України  від 09.12.2000р. № 1323/2000 "Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності    засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні"   визнано за необхідне здійснити додаткові заходи щодо    усунення обмежень, які перешкоджають зміцненню і розвитку інформаційної галузі, її інфраструктури, надання реальної підтримки діяльності журналістів та забезпечення особливих норм їх захисту; посилення відповідальності   друкованих засобів масової інформації за порушення законодавства про інформацію;   спрощення процедури митного оформлення целюлозно-паперової продукції та поліграфічного обладнання;

звільнення від сплати ввізного мита при ввезенні на митну територію України газетного паперу, тощо.

З метою повнішого забезпечення права громадян на інформацію, поліпшення координації діяльності органів державної влади у процесі розроблення і реалізації державної інформаційної політики Указом Президента України від 03.04.2001р. № 230/2001 "Про Раду з питань інформаційної політики при Президентові України" утворено Раду з питань інформаційної політики при Президентові України як консультативно-дорадчий орган, який очолює Президент України.

Основними завданнями Ради, зокрема, є аналіз ситуації, що склалася в інформаційному просторі України; попередній розгляд проектів нормативно-правових актів, що стосуються інформаційної сфери; аналіз стану додержання законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань інформаційної політики; розроблення пропозицій та рекомендацій для органів державної влади з питань їх діяльності, спрямованої на забезпечення права громадян на інформацію та свободи діяльності засобів масової інформації, а також вдосконалення взаємовідносин органів державної влади та засобів масової інформації.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15.03.99р. № 377 "Про реалізацію статей 14 і 16 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів"    визначений порядок оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації, порядок обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років і призначення пенсій журналістів державних і комунальних засобів масової та затверджено перелік посад    журналістів державних і комунальних засобів масової інформації, які прирівнюються до посад керівних працівників, спеціалістів апарату відповідного органу державної влади та органу місцевого самоврядування.

З метою розвитку нормативно-правової бази для сприяння діяльності вітчизняних засобів масової інформації та створення умов для безперешкодної діяльності вітчизняних засобів масової інформації, журналістів шляхом окреслення завдань перед органами виконавчої влади щодо розробки і внесення необхідних змін до чинного законодавства прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 447-р "Про стан виконання Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", указів Президента України, інших нормативно-правових актів, спрямованих на створення умов для безперешкодної діяльності вітчизняних журналістів, підвищення їх соціального та правового захисту".

Підсумовуючи наведене, слід зазначити, що нинішній стан реалізації конституційних положень щодо свободи слова та діяльності   засобів   масової   інформації   забезпечується розвиненою нормативно-правовою базою.

Водночас, частина законодавчої бази містить певні неузгодженості й протиріччя та потребує уточнення. Значний масив норм щодо інформації розміщено в кодифікованому законодавстві, зокрема, в цивільному, адміністративному, трудовому, кримінальному, що ускладнює їх пошук, аналіз та узгодження для практичного застосування.

Одним із шляхів подолання проблем регулювання суспільних інформаційних відносин є їх упорядкування на рівні законодавства.

Враховуючи непересічну роль національної преси, радіо, телебачення   у розвитку демократичного суспільства, у відповідних напрямах здійснюється законотворча діяльність органів державної влади України, в якій активну участь бере і Міністерство юстиції України.

Так, протягом 2001 року у Міністерстві юстиції України було  здійснено  правову  експертизу  ряду  проектів нормативно-правових актів, які спрямовані на створення умов щодо покращення діяльності засобів масової інформації.

Зокрема, найбільш вагоме місце посідає робота над проектом Концепції державної інформаційної політики, засади і принципи якої мають стати основою для розробки проектів законів, інших нормативно-правових актів та планування фінансових, матеріально - технічних, організаційних і пропагандистських заходів у сфері розвитку інформаційного простору та діяльності засобів масової інформації України.

Виконання положень Концепції має сприяти інтеграції України у світовий інформаційний ринок та імплементації законодавства України в європейський правовий простір.

Були висловлені зауваження до проекту Інформаційного кодексу України, який спрямований на   удосконалення законодавства України в сфері   інформаційної діяльності, свободи слова та інформаційної безпеки.  Проект Кодексу розроблено з метою кодифікації законодавства України у сфері інформаційних відносин.

Цим проектом передбачається врегулювати відносини у сфері інформаційної діяльності, зокрема, статус та діяльність інформаційних   агентств,   друкованих   засобів   масової інформації, правові засади функціонування телебачення і радіомовлення, діяльність Інтернет в Україні, видавничої справи, правове регулювання рекламної діяльності, як носія інформації, інформаційної безпеки, регулювання організації соціального захисту журналістів, міжнародні відносини в інформаційній сфері.

В проекті пропонується   вдосконалити законодавче регулювання  питань діяльності Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, зокрема, пропонується змінити її статус та порядок формування її складу.

Щодо   виконання Указу Президента України   від 09.12.2000р. № 1323/2000 "Про додаткові   заходи щодо безперешкодної діяльності  засобів  масової  інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні", як позитивне зрушення слід відзначити, що статтею 171 Кримінального кодексу України встановлена відповідальність за умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, а також відповідальність за переслідування журналіста при виконанні ним професійних обов'язків, за його критику службовою особою або групою осіб.

Крім того,  було проведено правову експертизу ряду проектів Законів України: проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України за результатами  парламентських слухань "Проблеми   інформаційної  діяльності,   свободи   слова, дотримання законності та стан інформаційної безпеки України", що підготовлений на вдосконалення діяльності засобів масової інформації та в якому передбачена норма про обмеження вимог органів державної влади на отримання компенсації за нанесення моральної шкоди; проекту Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про інформацію", в якому статтю 25 "Соціологічна інформація" цього Закону пропонувалось викласти в новій редакції з метою врегулювання діяльності організацій, які здійснюють соціологічні дослідження;

проекту Закону України "Про внесення змін до ст. 13 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", яким, зокрема, передбачалось збільшити розмір відсотків іноземних інвестицій у статутному фонді телерадіоорганізацій;

проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", внесений народними депутатами України Б.Безпалим, В.Шевченком, С.Потімковим та ін., проект був спрямований на врегулювання одного з аспектів діяльності преси в Україні, зокрема, пропонувалось щоб органи державної влади виступали засновниками виключно одного   офіційного   друкованого засобу масової інформації;

проекту Закону України "Про інформацію персонального характеру", внесений народним депутатом України О. Задорожним, яким пропонувалось визначити правові і організаційні засади поводження з інформацією персонального характеру з метою забезпечення ефективної реалізації конституційного   права   на   приватність   інформації персонального характеру і задоволення суспільства щодо обробки персональних даних;

проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", розроблений на виконання Указу Президента України від 11.06.2001р. № 419 "Про деякі питання впорядкування статусу   державних службовців". Метою проекту є удосконалення державної політики стосовно державних ЗМІ, створення умов для безперешкодної діяльності вітчизняних журналістів та сприяння їх правової захищеності.

Підготовлений правовий висновок  до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999р. № 377 "Про реалізацію статей 14 та 16 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", яким передбачається встановлення журналістам державних і комунальних засобів масової інформації надбавки за почесне звання "заслужений" у розмірі 15 відсотків посадового окладу відповідно до діючих умов оплати праці державних службовців, а також врахування цієї надбавки при обчисленні розміру пенсій журналістам.

Проектом також передбачається затвердити нову редакцію Переліку посад журналістів, які прирівнюються відповідно до Закону в  оплаті праці, пенсійному забезпеченні до посад керівних працівників, спеціалістів апарату органу державної влади або органу місцевого самоврядування, які є засновниками (співзасновниками) засобу масової інформації у відповідності з назвами професій (посад), передбачених Класифікатором професій.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 447-р "Про стан виконання Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", указів Президента України, інших нормативно-правових актів, спрямованих на створення умов для безперешкодної діяльності вітчизняних журналістів, підвищення їх соціального та правового захисту" підготовлені пропозиції та зауваження до проекту Указу Президента України "Про порядок призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які постраждали внаслідок виконання ними службових обов'язків" та зазначеного Порядку.

Побудова інформаційного суспільства і забезпечення інформаційної безпеки України, формування та регламентація державою обов'язків та відповідальності всіх суб’єктів інформаційних відносин потребують подальшого закріплення в нормативних актах.

Враховуючи наведене, важливо усвідомлювати, що законодавство України у цій сфері сьогодні ще не є ідеальним і потрібні  зусилля  законодавців  для  його  подальшого вдосконалення заради оптимізації процесу формування, функціонування та захисту інформаційного простору України.

 

 Семінари, що відбулисяся

 

ЦЕНТР СУДДІВСЬКИХ СТУДИЙСЕМІНАРИ, КАЛЕНДАР ПОДІЙНОВИНИ
СУДОВА ВЛАДА НА УКРАЇНІСУДОВА ВЛАДА ШВЕЙЦАРІЇСУДДІВСЬКИЙ КОРПУС УКРАЇНИ
МІЖНАРОДНІ ПРОГРАМИПРАВОВІ АДРЕСИ ИНТЕРНЕТФОРУМКОНТАКТ
Сьогодні
25 вересня 2023

Анонс подій:

 

 

 


Архів заходів Центру>>

 


 

Опитування (архів)


підписатися на        розсилку новин з сайту
підтвердити підписку
нагадати пароль
відписатисяНаші публікації:

 

Архів публікацій>>

 


 

 
© 2001-2016. Центр суддівських студій. При копіюванні матеріалів та/або розміщенні їх у будь-якому інформаційному виданні -
посилання на Центр суддівських студій обов'язкове. E-mail: info@judges.org.ua, judges@i.com.ua

Підтримка сайту: Швейцарська Конфедерація