МІЖНАРОДНИЙ ФОНД
УКР ENG
 
news
/Forum/0_Forum.php

 

Швейцарська Конфедерація

 

 

 

 

  Швейцарія  / Міжнародні програми 

 

IV етап проекту "Підтримка судової реформи в Україні. Сприяння зміцненню незалежності суддів"

Головна мета: Сприяння зміцненню незалежності та транспарентності правосуддя, підвищенню авторитету судової влади  шляхом активізації комунікаційної діяльності органів судової влади, суддівського самоврядування та асоціацій суддів.

Проектні цілі:
Для досягнення головної мети проекту передбачається виконання низки завдань  щодо:

  • Посилення спроможності  судової влади  у зміцненні незалежності суддів шляхом активізації комунікаційної діяльності, а саме: розробки та впровадження Концепції  комунікацій судової влади та  комунікаційних механізмів в діяльність судів, органів суддівського самоврядування та асоціацій суддів на національному та регіональному рівнях  
  • Імплементації в діяльність судів, органів суддівського самоврядування, асоціацій суддів і спеціалізованих навчальних закладів доробків проекту та їх пропагування серед громадськості

Реалізація цього проекту сприятиме зміцненню незалежності та транспарентності правосуддя, підвищенню авторитету судової влади.

Опис цільової групи проекту
Проект спрямований на цільові групи, які складаються з безпосередніх та опосередкованих учасників проекту.

Безпосередні учасники проекту:

  • судді – керівники судів;
  • судді – члени органів  суддівського самоврядування, створених відповідно до закону  (члени Ради суддів України та рад суддів спеціалізованих судів);
  • судді – члени Асоціації суддів України.

Ця група має впровадити розроблені в рамках проекту Концепцію комунікацій судової влади та відповідні комунікаційні механізми в практику діяльності судів, органів суддівського самоврядування та асоціацій суддів, використовуючи знання отримані під час реалізації проекту. Також в діяльність установ, що представляють представники цієї цільової групи, будуть імплементуватися основні доробки попередніх фаз українсько-швейцарського проекту.

 Опосередковані учасники  проекту:

- правники, депутати Верховної Ради України, урядовці, представники громадських організацій, журналісти, політики.

Група складається з представників впливових політичних та професійних кіл і може забезпечити позитивний вплив на процеси удосконалення комунікаційної діяльності судової влади та покращення її іміджу в суспільстві.

Термін реалізації проекту:    січень 2010р. – грудень 2012р.

 

Досягнення цілей проекту

Компонент 1. Інституалізація регіональної моделі та комунікаційних стратегій

Посилення спроможності  судової влади  у зміцненні незалежності суддів шляхом активізації комунікаційної діяльності

Підкомпонент 1.1. Рамковий документ (концепція) з комунікації судової влади

В рамках проекту планується проаналізувати національний та міжнародний досвід здійснення комунікаційної діяльності, в тому числі з активним залученням швейцарських експертів. Буде проведено вивчення потреб та очікувань представників цільових груп щодо комунікаційної діяльності судової влади.

На першому етапі проекту (2010 р.) планується розробити загальні положення Рамкового документу (концепції) з комунікації судової влади, при цьому окремі розділи цих положень будуть зорієнтовані на питання комунікацій трьох цільових груп: судів, рад суддів  та асоціацій суддів. Після широкого обговорення та схвалення засадничих положень комунікаційної діяльності передбачається паралельна діяльність по їх опрацюванню в якості моделей  на національному та регіональному рівні та розробці проекту Рамкового документу (концепції) з комунікацій судової влади (2011-2012 рр.).

Розробка проекту Рамкового документу буде ґрунтуватися як на використанні результатів дослідження, проведеного на початку реалізації проекту, так і на отриманих результатах функціонування моделей. Розроблений та обговорений на експертному та широкому професійному рівні проект Концепції  комунікацій судової влади буде представлений черговому з’їзду суддів України (2012 р.).

Підкомпонент 1.2. Комунікаційні стратегії на місцевому рівні

Реалізація цього підкомпоненту розпочнеться з впровадження в модельних регіонах (Запорізька, Донецька, Івано-Франківська області та м. Київ) розробленої на попередньому етапі проекту моделі діяльності регіональних рад суддів та асоціацій суддів. Ця модель буде складовою частиною комунікаційних стратегій, розробка яких є завданням даного етапу проекту.

Розробка цих стратегій буде співпадати з розробкою загальних положень Рамкового документу (концепції) з комунікації судової влади. Після імплементації в модельних регіонах комунікаційних стратегій, підготовки відповідних методик та інформаційно-навчального посібника з комунікаційної діяльності планується проведення навчання представників цільових груп.

Навчання буде організовуватися із застосуванням доробок проекту з попередніх етапів, а саме: використанням досвіду підготовки тренерів та проведення кущових регіональних семінарів.

Компонент 2. Поширення і впровадження досвіду попередніх фаз проекту

Проект буде поширювати такі ключові продукти попередніх етапів: щорічний моніторинг стану незалежності судової влади в Україні, методологія навчального курсу по незалежності суддів, аналіз публікацій у ЗМІ на судову тематику.

 

Виконавцем проекту є Міжнародний фонд «Центр суддівських студій» (директор Верещінська Наталія Олексіївна).

IІІ етап проекту "Підтримка судової реформи в Україні. Сприяння зміцненню незалежності суддів"

Головна мета проекту - сприяння зміцненню судової влади та незалежного статусу суддів в Україні, підвищенню їх авторитету в державі та відповідальності перед суспільством шляхом активізації діяльності органів суддівського самоврядування та об’єднань суддів та впровадження на практиці міжнародних стандартів і принципів незалежності суддів.

Проектні цілі:
Для досягнення головної мети проекту передбачається виконання низки завдань:
• Залучення суддівської спільноти до законотворчої діяльності, пов’язаної з незалежним статусом суддів та проведенням якісної судової реформи відповідно до європейських стандартів;
• Розробка та впровадження механізму захисту прав та інтересів суддів на регіональному рівні;
• Підвищення обізнаності суддів-членів органів суддівського самоврядування та добровільних асоціацій і об’єднань з питань міжнародних принципів та стандартів незалежності суддів;
• Розробка та впровадження системи моніторингу стану незалежності суддів на національному рівні.

Цільова група проекту:
Безпосередні учасники проекту
- судді-члени органів суддівського самоврядування, (члени Ради суддів України та члени рад суддів областей); судді-члени Всеукраїнської незалежної суддівської асоціації та інших об’єднань суддів.
Опосередковані учасники проекту
- судді, правники, депутати Верховної Ради України, журналісти, політики.

Реалізація цього проекту сприятиме зміцненню незалежності суддів в Україні та реальному захисту прав і свобод громадян у незалежному та неупередженому суді.

Термін реалізації проекту: жовтень 2006 р. – вересень 2009 р.

Учасники проекту:
Центр суддівських студій
Всеукраїнська незалежна суддівська асоціація
Фундація сприяння правосуддю

Проект за фінансової підтримки Дирекції з питань розвитку та співробітництва МЗС Швейцарії.

 

ІІ етап проекту "Підтримка реформування юстиції в Україні"

Модуль 1: “Реформування українського судочинства відповідно до європейських стандартів”.

Мета: Вироблення нових підходів до застосування європейських принципів правосуддя та закріплення стійких орієнтирів в професійній правосвідомості суддів.

Модуль 2: “Гуманізація практики призначення та виконання покарань”.

Мета: Гуманізація практики призначення та виконання кримінальних покарань. Поширення застосування альтернативних видів кримінальних покарань. Зменшення кількості в’язнів в Україні.

Модуль 3: “Ефективність виконання судових рішень: європейський досвід”.

Мета: Сприяння досягненню ефективності судового захисту прав фізичних та юридичних осіб через виконання судових рішень.

Термін дії проекту: 2004-2006 роки

Учасники проекту:
Державний департамент України з питань виконання покарань;
Державна виконавча служба Міністерства юстиції України
Апеляційні та місцеві суди України;
Верховний Суд України

Проект за фінансової підтримки Дирекції з питань розвитку та співробітництва МЗС Швейцарії.

 

Проект "Підтримка реформування юстиції в Україні"

Мета проекту - підвищення якості правосуддя шляхом проведення семінарів, тренінгів за участю суддів, адвокатів і науковців з метою забезпечення функціонування юстиції згідно вимогам правової держави, посилення судового захисту прав людини та зміцнення довіри до судової влади. Основною діяльністю проекту є організація семінарів для суддів.

Термін реалізації І етапу проекту: 2001-2003 роки.

Учасники проекту:
Міністерство юстиції України

Верховний Суд України

Сьогодні
02 жовтня 2023

Анонс подій:

 

 

 


Архів заходів Центру>>

 


 

Опитування (архів)


підписатися на        розсилку новин з сайту
підтвердити підписку
нагадати пароль
відписатисяНаші публікації:

 

Архів публікацій>>

 


 

 
© 2001-2016. Центр суддівських студій. При копіюванні матеріалів та/або розміщенні їх у будь-якому інформаційному виданні -
посилання на Центр суддівських студій обов'язкове. E-mail: info@judges.org.ua, judges@i.com.ua

Підтримка сайту: Швейцарська Конфедерація